Om oss:
Om Begravningsprodukter.se
 
Begravningsprodukter.se erbjuder ett brett sortiment av kistor, urnor och andra tillbehör för begravningsbranchen i Sverige, Norge och Danmark. Begravningsprodukter.se finns i Falköping i Sverige där vi i egen fabrik tillverkar huvudelen av våra kistor. Utöver tillverkning av kistor har vi en en omfattande grossistverksamhet av urnor och övriga förnödenheter för begravningsbranchen.

Begravningsprodukter.se är en del av Fonuskoncernen som är Sveriges största aktör inom begravning, och vänder sig så väl till externa som interna kunder.

Miljö och hållbarhet:
Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara jordens produktionsförmåga och att minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa. Detta är en viktig del när vi utvecklar nya produkter. Vi strävar efter att hämta våra råvaror från närområdet och är noga med att de produceras under acceptabla arbetsförhållande.

Fabriken är sedan många år miljöcertifierad enl. ISO 14001