Betalning

För nya företagskunder görs kreditkontroll. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid försenad betalning äger säljaren rätt – vid sidan av andra möjliga påföljder - att stoppa vidare leveranser av produkter.

Returemballage för kistor tillhör Begravningsprodukter.se och skall lämnas i retur. Ej returnerade emballage debiteras enl. prislista.

Alla priser till företagskunder är exklusive mervärdesskatt.

Priser gäller tills vidare och kan ändras över tiden.