Integritetspolicy

Varför har vi en integritetspolicy?

Begravningsprodukter.se värnar om din personliga integritet. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vår användning av så kallade cookies.

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter digitalt eller via personlig kontakt med oss.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Begravningsprodukter.se är en bifirma till Fonus ekonomisk förening, org nr 702000-1298 med adress Box 4063, 102 61 Stockholm. Fonus ekonomisk förening är därmed personuppgiftsansvarig.

Centrala begrepp

Personuppgift

Med en personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post och telefonnummer.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Cookies

Begravningsprodukter.se använder sig inte av cookies. Så kallade cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Du som besökare kan själv ställa in i din egen webbläsare om du vill tillåta att cookies lagras på din dator eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookiefil som har placerats i din dator.

Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgiftsbehandlingen.

Dina rättigheter

Vår målsättning är att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.

Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning och du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Vi har också rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Dataskyddsombud

Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud under följande adress:

Dataskyddsombud
Magnus Brogren
Tel 031-859894
Postadress Box 4036
102 61 Stockholm
E-postadress dataskyddsombud@momentobyraerna.se

Behandling av personuppgifter

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschöverenskommelser eller branschpraxis. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Begravningsprodukter.se erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats beställa produkter. För att registrera dig som kund samlar vi in information om ditt företag: Uppgifter hur du kan bli kontaktad samt information som är nödvändig för fakturering.

Från vilka källor hämtar vi dina företagsuppgifter

Vi samlar inte in information utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp.

Ändamål med behandlingar av företagsuppgifter

När du begärt att bli kund, registreras dina lämnade uppgifter i våra affärssystem och vi sparar dina uppgifter så länge avtalsförhållandet löper med laglig grund såsom bokföringslagen, samtycke och intresseavvägning.

Säkerhet

Begravningsprodukter.se skyddar dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Gallring

Begravningsprodukter.se bevarar inte företagsuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Genom att vi har gallringsrutiner för respektive behandling säkerställer vi det strukturerade gallringsarbetet.

Användning av informationen

Begravningsprodukter.se hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig en bättre service. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Du finner kontaktuppgifter under rubriken ”dataskyddsombud”.

Överföring av personuppgifter

Utlämning av företagsuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet.

Begravningsprodukter.se utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Du kan se statusen genom versionshantering och datumangivelse för denna integritetspolicy i slutet av detta dokument.

2018-11-27